Lotus raises 1.4 million euros from eight 'Naomi for Haiti' Evoras Picture.

1 photos
  • Lotus raises 1.4 million euros from eight 'Naomi for Haiti' Evoras
Picture.