Video: Flo Rida gets chrome wrapped Bugatti Veyron Gallery

1 photos& 1 videos
  • Video: Flo Rida gets chrome wrapped Bugatti Veyron
    Flo Rida’s Chrome Bugatti Veyron Wrap by Metro Wrapz!

    A little tease of the Chrome Bugatti Veyron footage coming soon by Metro Wrapz!

  • Video: Flo Rida gets chrome wrapped Bugatti Veyron